Lucia Jang

Lucia Jang heeft sinds 2010 een permanente verblijfsvergunning in Canada. Ze woont in Toronto met twee zoons. Co-auteur Susan McClelland is onderzoeksjournalist en heeft al tweemaal de Amnesty International Media Award gewonnen.

Boeken van Lucia Jang