Algemene voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden
Uitgeverijdefontein.nl is een uitgave van VBK Uitgevers. Wanneer u uitgeverijdefontein.nl gebruikt, hebt u automatisch te maken met de voorwaarden die VBK Uitgevers stelt aan het gebruik van deze site.

De gebruiksvoorwaarden die zijn opgesteld door VBK Uitgevers
1. VBK Uitgevers verleent u, verder ook ‘de gebruiker’ genoemd, een niet overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht van deze internetsite. Het gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend.

2. VBK Uitgevers kan de aard van de site, de inhoud van de site en de beschikbaarheid van de site aanpassen, beperken, uitbreiden en/of buiten dienst stellen.

3. VBK Uitgevers heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen met betrekking tot de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie op de internetsite. Die informatie is gedeeltelijk afkomstig van derden. We kunnen echter niet instaan voor eventuele fouten, omissies, snelheid en onvolkomenheden in de verstrekte informatie.

4. VBK Uitgevers kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor schade door of als gevolg van de informatie op de internetsite. VBK Uitgevers kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites die middels een hyperlink via deze website te benaderen zijn.

5. VBK Uitgevers is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de site. VBK Uitgevers is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden indien de dienst niet beschikbaar of toegankelijk is.

6. VBK Uitgevers is gerechtigd de gebruiksvoorwaarden aan te passen. Indien de gebruiksvoorwaarden wijzigen, zal dit worden weergegeven op de inlogpagina. Indien de gebruiker na het wijzigen van de gebruiksvoorwaarden gebruik maakt van de site, accepteert de gebruiker de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

7. De gebruiker geeft VBK Uitgevers nadrukkelijk toestemming om benodigde gegevens op te slaan. De wijze waarop VBK Uitgevers omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers is opgenomen in het privacyreglement van uitgeverijdefontein.nl.

8. Op het gebruik van deze site is naast deze gebruiksvoorwaarden Nederlands recht van toepassing.