Kinder- & jeugdboeken

Privacy Statement

Uw privacy

Indien u deelneemt aan uitgeverijdefontein.nl (de website bezoekt) worden uw persoonsgegevens bewaard, zoals naam, adres, woonplaats en overige informatie die u zelf plaatst. Deze persoonsgegevens worden door uitgeverijdefontein.nl gebruikt voor het onderhouden van contact, het verrichten van marktonderzoek en het informeren per post of e-mail over relevante producten en diensten van uitgeverijdefontein.nl. De persoonsgegevens die u verstrekt worden niet zonder voorafgaande toestemming aan derden ter beschikking gesteld, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel.

Cookies

Bij bezoek aan het gebruikersgedeelte van de website verzamelt uitgeverijdefontein.nl door middel van cookies informatie over het gebruik van de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website aan de internetbrowser worden gestuurd, die het tekstbestand op de harddrive van uw computer plaatst. Hierdoor is de website in staat u bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies worden gebruikt om u zo snel en eenvoudig mogelijk naar uw eigen persoonlijke pagina te leiden, om de website beter op de behoeften van gebruikers af te stemmen en gebruikersvriendelijker te maken, u terugkerende deelname te verzekeren en om u informatie te verstrekken over de diensten en producten van uitgeverijdefontein.nl.
De gegevens van gebruikers worden niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken.

Beveiliging gegevens

Uitgeverijdefontein.nl hanteert een hoog niveau van beveiliging voor uw gegevens opdat derden niet zomaar toegang tot de gegevens krijgen. De gegevens zijn onder meer opgeslagen op beveiligde (SSL-) servers en die zijn alleen toegankelijk voor personen die daar uitdrukkelijk voor geautoriseerd zijn. Het gebouw/de gebouwen waar de servers zich bevinden is /zijn bovendien goed beveiligd.

Recht van toegang en correctie

U hebt te allen tijde het recht van toegang tot de persoonsgegevens die u geregistreerd hebt en u kunt deze desgewenst zelf in uw gebruikersprofiel wijzigen en/of verwijderen.

Voor ouders

De opzet van deze site is om het zo transparant en zo leuk mogelijk te houden voor iedereen. Dit houdt in dat:

  • de site door de uitgeverij wordt gemonitord;
  • in de nieuwsbrief een duidelijke plek is gereserveerd voor uitschrijving;
  • wij mailadressen niet verkopen aan derden;
  • ouders altijd contact met ons kunnen opnemen via het contactformulier o.v.v. Vraag van ouder(s).